Výstužnú mriežku vložte do čerstvej vrstvy lepidla a vtlačte ju tak, aby bola v hornej tretine tejto vrstvy. Potom ju zatrite ďalšou vrstvou lepidla. Pásy ukladajte so vzájomným presahom 100 mm.

Výstužnú mriežku vložte do čerstvej vrstvy lepidla a vtlačte ju tak, aby bola v hornej tretine tejto vrstvy. Potom ju zatrite ďalšou vrstvou lepidla. Pásy ukladajte so vzájomným presahom 100 mm.

Zdroj: Henkel
Späť na článok

Ako riešiť najčastejšie chyby pri zatepľovaní