Back to the article Užšie prvky KMB SENDWIX = jedna miestnosť navyše 1 / 14

Rovnako ako pri zakladaní muriva s hrúbkou 240 mm (pozri l. pokračovanie), aj pri hrúbke 175 mm máme na vyzretej betónovej základovej doske pripravenú izolačnú vrstvu lepenky. Pruhy sú natiahnuté pod všetkými nosnými stenami, s presahom cez šírku muriva pre budúce napojenie vodorovnej izolácie. Budúce murivo si dobre rozmerajte, označte si vonkajšie rohy budúcej stavby. Pripravte si zakladaciu maltu a murovacie prvky KMB SENDWIX 12 DF-LD (498 × 175 × 248 mm) alebo 6 DF-LD (248 × 175 × 248 mm). Prvý rad vápenno-pieskových tehál klaďte priamo do murovacej malty.