Back to the article Užšie prvky KMB SENDWIX = jedna miestnosť navyše 1 / 14

Z pôvodného prvku odrežte práve toľko, aby bola dodržaná dĺžka preväzby 250 mm, t. j. 75 mm (250 mínus hrúbka kolmého prvku 175 mm = 75 mm). Obidva oddelené kusy prvku 12 DF využijete pri rohovej väzbe kolmo na seba, ako vidieť na obrázku. Na škáru medzi oboma časťami použite lepidlo nanesené pomocou zubovej stierky.