Back to the article Užšie prvky KMB SENDWIX = jedna miestnosť navyše 7 / 14

V druhom rade treba správne zviazať jednotlivé prvky v rohoch. Existujú dva varianty, a to buď pokračovať obdobným spôsobom ako v prvom rade s tým rozdielom, že prvky v navzájom kolmých osiach vystriedate alebo pomocou odrezania časti prvku (na obrázku a vo zvyšnej časti postupu). Tento druhý variant ponúka možnosť zachovania priebežných otvorov vo vnútri blokov na vedenie elektroinštalácií, čo sa najčastejšie používa napríklad pri vchode do domu, kde plánujeme, že bude vypínač.