Späť na článok Studne – zdroje vody 1 / 5

Kopané studne sa môžu hĺbiť pomocou drapáku do hĺbky asi 10 metrov, ručne aj hlbšie.