Späť na článok Studne – zdroje vody 1 / 5

Narážací hrot narážanej stude môžeme kúpiť alebo ho dáme zhotoviť na objednávku