Späť na článok Studne – zdroje vody 1 / 5

Zabezpečenie stien kopanej studne pomocou betónových skruží. Spodná musí byť dierovaná.