Back to the article Prístavba rodinného domu 14 / 14

Nielen prístavbu a nadstavbu, ale celú stavbu a okolie domu možno realizovať keramickým stavebným systémom 1 – obvodové tvárnice (s hrúbkou 365 až 500 mm), 2 –keramické preklady (na rozpätie 750 až 3 000 mm) 3 – lícové tehly (250 × 120 × 65 mm), prípadne pásiky (240 × 57 × 8 mm) 4 – priečkové tvárnice (80 až 140 mm) 5 – akustické priečkové tvárnice (115 a 300 mm) 6 – murovacie malty, peny (na tenkú škáru, tepelnoizolačná malta, murovacia malta, polyuretánová pena) 7 – montovaný keramický strop – vložky (hrúbka 100 až 170 mm), nosníky (rozpätie 1 500 až 7 750 mm) a vencové tvárnice (výška 220 a 238 mm) 8 – tvárnice na nosné steny (175 až 300 mm) 9 – doplnkové tehly (polovičné, parapetné a ďalšie) 10 – lícové tehly (250 × 120 × 65 mm) alebo pásiky (215 × 65 × 23 mm, 240 × 57 × 8 mm) 11 – omietky (tepelnoizolačná a univerzálna) 12 – dlažba v širokej rozmerovej škále.