Back to the article Prístavba rodinného domu 1 / 14

Zo štiepkocementových dosiek možno zhotoviť obvodové steny, priečky aj stropy. Velux Werk