Back to the article Prístavba rodinného domu 1 / 14

Pórobetón možno zatepliť superľahkým pórobetónom – objemovou hmotnosťou len 115 kg/m3 a svojimi izolačnými vlastnosťami sa veľmi podobá polystyrénu alebo izolačnej vlne. Xella