Back to the article Plastové okná alebo drevené euorookná? 2 / 2

PLASTOVÉ OKNÁ PLUSY + Izolácia - špičkové okná s trojitým zasklením dosahujú hodnotu Uw až 0,64 W/m2 . K, a tak prekračujú požiadavky pre štandard pasívneho domu (0,8 W/m2 . K). + Údržba – iba bežné umývanie okien a mazanie kovaní, ktoré treba robiť aj pri drevených oknách. + Cena – na trhu sú aj plastové okná za nižšiu cenu. Pred kúpou je nevyhnutné zistiť ich parametre – ako, z čoho a kde sú vyrobené, vždy si pozrieť vyhlásenie o zhode. + Tvar – plastové možno technologicky a ekonomicky pomerene nenáročne tvarovať na oblúkové tvary (avšak bez oceľovej výstuže). + Farebnosť – plastové profily sa vyrábajú v rôznych farebných odtieňoch a dekoroch. Možno ich aj fóliovať. MÍNUSY – Životnosť – počas predpokladanej životnosti 25 až 35 rokov okno nezmení svoje vlastnosti. Overená životnosť plastových okien je 50 rokov. – Farebnosť – nemusí byť farebne stále. – Tepelná rozpínavosť a pevnosť – hlavne pri väčšom okne hrozí, že rám sa vplyvom výkyvov teplôt deformuje a potom môže horšie tesniť. Na južnej strane sa vyvarujme tmavých odtieňov, aby sme sa vyhli problémom so správnym zatváraním. – Požiarna odolnosť – majú nižšiu požiarnu odolnosť ako pri drevených masívnych oknách. – Šírka rámov – uberá zo svetlosti okna. Foto: Inoutic