Späť na článok Na akých základoch si môžete postaviť rodinný dom? 7 / 11

V základoch treba často vytvoriť otvor na vedenie inštalácií, takzvaný priestup cez základy. V takýchto prípadoch nesmie byť otvor v základoch väčší ako polovica výšky základov, pretože by sa oslabili. Ak je potrebný väčší otvor, musia sa základy pod otvorom prehĺbiť alebo zvýšiť nad otvorom. (foto: archív Jaga)

12 p0412270025 big image