Back to the article Na akých základoch si môžete postaviť rodinný dom? 1 / 11

Ak sa nachádza hladina spodnej vody v hĺbke okolo dvoch metrov pod okolitým terénom, treba rátať s tým, že budovanie pivnice pod domom bude náročnejšie na izoláciu proti tlakovej alebo agresívnej vode, a tým aj drahšie. (foto: archív Jaga)

14 p0501110001 big image