Back to the article Na akých základoch si môžete postaviť rodinný dom? 1 / 11

Zemné práce a založenie stavby sú prvé práce pri stavbe domu a patria medzi najdôležitejšie z hľadiska správneho navrhnutia, bezchybnej realizácie a kvality použitých materiálov. (foto: thinkstock.com)

02zaklad big image