Back to the article Na akých základoch si môžete postaviť rodinný dom? 3 / 11

Je dôležité pochopiť prostredie – a to je úlohou projektanta. Najčastejším problémom pri stavbách napríklad na svahu je nesprávne alebo absentujúce odvodnenie pozemku a neskorší posun vrchných vrstiev. (foto: thinkstock.com)

03zakladanie big image