Back to the article Hrubá stavba z kusových stavív 1 / 9

Drevocementové tvarovky spevnené betónom sú kombináciou monolitického a murovaného spôsobu výstavby. Z každého si vzali to dobré a spojili sa. (foto: Durisol)