Back to the article Dodatočná izolácia spodnej stavby 1 / 7

Reakciou kryštalizujúcich látok s vlhkosťou a voľným vápnom vznikajú v štruktúre betónu nanokryštály solí, ktoré pevne zrastajú so stenami kapilára a postupne utesňujú pórovú štruktúru (foto počas reakcie) Zdroj:Schomburg