Back to the article Dá sa stihnúť hrubá stavba do zimy? 1 / 14

Správne podoprenie nadokenného prekladu stojkami. Minimálna úložná dĺžka pórobetónového prekladu musí byť 200 alebo 250 mm podľa typu prekladu.