Back to the article Ako vybudovať dobré základy pre rodinný dom 1 / 13

7. MERANIE Šírka základu (v našom prípade 70 cm) je väčšia ako šírka múrov. Závisí nielen od podložia, ale aj od hmotnosti hornej stavby. Foto: LEART – projekčná kancelária

11 lea big image