Back to the article Ako vybudovať dobré základy pre rodinný dom 1 / 13

8. BETONÁŽ Na základové pásy z prostého betónu sa používa trieda betónu B15. Pri podkladovom betóne je to betón triedy B20. Foto: LEART – projekčná kancelária

12 lea big image