Back to the article Ako pripraviť stavenisko 2 / 6

Správne uskladnenie a rozmiestnenie stavebných materiálov a organizácia staveniska zefektívňuje proces výstavby, zatiaľ čo nesprávne usporiadanie staveniska býva častou príčinou rôznych úrazov. Foto: thinkstock.com