Back to the article Z pece do komína 1 / 7

Komínový plášť musí byť od drevenej konštrukcie, napríklad krovu, vzdialený minimálne 5 cm.