Back to the article Z pece do komína 1 / 7

Jednoduché riešenie v interiéri – prenosná piecka. Liatinové piecky sa zohrievajú dlhšie ako plechové, približne 1,5 hodiny, ale dokážu sálať teplo až desať hodín (záleží od typu). Piecky možno napojiť (podľa typu) na komín s rozmermi 15 x 15 cm a kedykoľvek podľa potreby premiestniť.