Back to the article Stavba pece v tvare rakety 8 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Montáž a skúšanie osvetlenia horného dielca pece, ktorý je inšpirovaný vesmírnym modulom.

Montáž a skúšanie osvetlenia horného dielca pece, ktorý je inšpirovaný vesmírnym modulom.