Back to the article Stavba pece v tvare rakety 9 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Os zavesenia dverí je vysunutá asi 10 cm od hrany skla. Zníži sa tým nesúmerný tlak na tesnenie pri závesoch.

Os zavesenia dverí je vysunutá asi 10 cm od hrany skla. Zníži sa tým nesúmerný tlak na tesnenie pri závesoch.