Back to the article Stavba pece v tvare rakety 31 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Na „jadre“ sú už nakreslené a rozpočítané jednotlivé kusy (kachlice), ako aj spôsob ich zhotovenia.

Na „jadre“ sú už nakreslené a rozpočítané jednotlivé kusy (kachlice), ako aj spôsob ich zhotovenia.