Back to the article Stavba pece v tvare rakety 32 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Základ pre tvarivanie pece z hliny tvorí kostra, tzv. jadro z polystyrénu, latiek a kartónu, na ktorom sa budú diely formovať.

Základ pre tvarivanie pece z hliny tvorí kostra, tzv. jadro z polystyrénu, latiek a kartónu, na ktorom sa budú diely formovať.