Back to the article Starý kotol treba vymeniť 1 / 4

Moderný regulátor s komunikačným rozhraním eBUS – jeho prednosťou je časové riadenie vykurovania, prípravy teplej vody a cirkulačného čerpadla na základe požiadaviek používateľa. (foto: Vaillant)