Back to the article Odstránenie vlhkosti domu pomocou pece. Ako na to? 1 / 16

Schéma kanála V blízkosti pece je vstup do vetracieho kanála, ktorý „obehne“ všetky možné steny a blízko rohu je zaústený do pece. Tadiaľ odchádza vyhorený vlhký vzduch do pece.  kresba: Vladimír Institoris