Back to the article Odstránenie vlhkosti domu pomocou pece. Ako na to? 1 / 16

Prečo staré domy nevlhli alebo Ako sa dom sám vysušilVlhkosť (modrá) sa tlačí z podložia do múrov a odtiaľ do omietok, podláh. Odtiaľ sa dostáva k povrchom stien a tu sa odparuje, vzduch vlhne (zelená). Suchý vzduch (červená) dokáže za istých okolností mokrý vzduch vytesniť.V minulosti boli na dome netesné okná (1). V peci či sporáku (2) horel oheň a vzduch vchádzajúci cez škáry v oknách sa valil do pece na horenie. Nešiel tam priamo, pomiešal sa s vlhkým a vydýchaným vzduchom. Dom sa neustále vetral, nebolo to citeľné. Podlahy boli nad suterénom – pivnicou (3) alebo priamo na teréne (4). Pivnice mali vetracie okienka. Prievanom v pivnici odchádzal vlhký vzduch (5). Podlaha v pivnici bola holá alebo ju tvorili len položené kamene (6). V suterénoch neraz bola studňa (7). Čerpaním zo studne sa znižovala hladina podzemnej vody (8). Iné domy mali studňu v tesnej blízkosti zvonku.Vlhkosť z murív pivnice (9) sa odparovala vetracími okienkami. V lete, keď sa nekúrilo, ponechali otvorené čistiace dvierka do komína (10). Hore komínom bol ťah, odsával vlhký vzduch (11). Nájdeme aj komíny, ktoré boli v skutočnosti vetráky. Nebol na ne napojený spotrebič, ale vetrali suterény a iné priestory, ako aj sušili okolité murivo. Samotné murivá boli spájané vápennou maltou. Tá umožňuje vlhkosť prijímať, ale aj odparovať (12).Konštrukcie podláh boli vyhotovené na násypoch. Násyp prepúšťal málo vlhkosti, ale predsa. Ak aj prešla vlhkosť cez násyp do podlahy, tu sa odparila (15). Vlhkosť prúdila cez steny i podlahu. Na podlahe boli dosky a malé pokrovčeky, handrové behúne alebo len udupaná hlina. Stav vnikajúcej a odchádzajúcej vlhkosti bol vyrovnaný.Ak nemal dom suterén či pivnicu, obvykle bol postavený na zvýšenom sokli, podmurovke, násype a pod. Mierna vyvýšenina pomáhala odparovať vlhkosť. Podmurovka bola neraz kladená nasucho (16). Aj terén okolo domca bol holý (17). Žiadna tráva či stromy. Dvor čistili od náletových burín sliepky aj kozičky. Na starých pohľadniciach neraz vidieť, že v bezprostrednom okolí budov boli stromy zriedkavo. Naopak, vybrané druhy zelene – viniče (18) a pod.– odoberali v lete vlhkosť zo zeme a zároveň lístím tienili. Na jeseň lístie opadlo, hospodár vinič prestrihal a slniečko v nízkom uhle zasvietilo až do domu (18). Ak boli okolo domu vyššie stromy, netienili. Obyčajne sa zrezávali a prerezávali. Murivá domu tak slnko v lete nahrialo a dosušilo.Systém mal ďalšie varianty a dômyselné riešenia, napríklad vetracie otvory (19). Zväčša sa na ne zabudlo. Porušením len mála prvkov na takejto budove začne vlhkosť víťaziť. kresba: Vladimír Institoris