Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Pri montáži akýchkoľvek chrómovaných súčiastok nesmieme použiť kliešte alebo kľúč, ktoré by nemali dosadacie plochy čeľustí ochránené špeciálnymi plastovými návlekmi alebo, ako v našom prípade, nemali aspoň vrstvu plastového pásika či kartónu. Inak armatúru alebo maticu poškriabeme.