Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Pred naskrutkovaním rohový kohútik vybavíme tesnením z prameňa konope. Natáča sa tak, aby prameň šiel v smere skrutkovania a pokryl celý závit kohútika.