Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 26 / 28

Kohútik naskrutkujeme najprv ručne, neskôr nastaviteľnými kliešťami do závitu koncovky prívodného potrubia. Nastavíme ich tak, aby sme mohli pohodlne napojiť prívodné hadičky armatúry.