Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Skrutky, ktorými armatúru upevňujeme k umývadlu, naskrutkujeme radšej takisto vopred. Naša armatúra je vybavená dvoma, niekedy býva iba jedna.