Späť na článok Montáž vodovodnej armatúry 23 / 28

Skrutky, ktorými armatúru upevňujeme k umývadlu, naskrutkujeme radšej takisto vopred. Naša armatúra je vybavená dvoma, niekedy býva iba jedna.