Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Zo spodnej strany vodovodnú armatúru dotiahnutím matíc pevne upevníme. Najvhodnejším nástrojom je dostatočne dlhý rúrkový kľúč. Musíme dať pozor na opatrné doťahovanie, aby sme nepoškodili umývadlo.