Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Montáž prívodu vody zakončíme pripojením prívodných hadičiek na rohové ventily. Prevlečnú maticu s tesnením mierne dotiahneme nastaviteľným kľúčom.