Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Prívodné hadičky a fixačné skrutky naskrutkujeme do otvorov na spodnej strane batérie, armatúra má mať zospodu tesnenie.