Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Naskrutkujeme matice a ich dotiahnutím armatúru pevne upevníme. Až potom drez zamontujeme do pripraveného otvoru v doske kuchynskej linky.