Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Zapojíme prívodné hadičky armatúry na rohové ventily. Prevlečnú maticu s tesnením mierne dotiahneme.