Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Batériu, zvlášť presné plochy guľového ventilu pákovej batérie, je nutné chrániť sitkami pred hrubými nečistotami vyplavenými z potrubia.