Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Vyplnenú etážku naskrutkujeme pomocou nastaviteľných klieští alebo kľúča do skrutkovacieho dielca prívodného potrubia.