Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Rozstup naskrutkovaných etážok na oboch prívodoch vyrovnáme do správnej vzdialenosti a súčasne do vodorovnosti.