Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Prevlečné matice striedavo doťahujeme kliešťami alebo kľúčom vybavenými ochranou proti poškriabaniu chrómovaného povrchu batérie.