Back to the article Montáž vodovodnej armatúry 1 / 28

Nakoniec naskrutkujeme sprchovaciu hadicu alebo v prípade montáže batérie do sprchovacieho kúta rúru sprchy.