Back to the article Montáž podlahového vykurovania 1 / 12

2. PODKLAD Podkladová plocha je čistá, suchá, rovná, bez ostrých výčnelkov a trhlín. Nad terénom – na prízemí – je izolovaná fóliou proti prenikaniu vlhkosti. kresba: Ing. Soňa Gašparová