Back to the article Montáž podlahového vykurovania 11 / 12

3. PÁS Postupným odvíjaním bez prerušenia uložíme po obvode miestnosti obvodový dilatačný pás do výšky konštrukcie celej podlahy. kresba: Ing. Soňa Gašparová