Back to the article Montáž podlahového vykurovania 1 / 12

4. DOSKY Od okrajov miestnosti do stredu uložíme izolované systémové dosky hrubé 4 až 6 cm, nad terénom doplníme izoláciu na 8 cm. kresba: Ing. Soňa Gašparová