Back to the article Montáž podlahového vykurovania 1 / 12

5. RÚRKY Vykurovacie rúrky vtláčame do systémovej dosky – začíname od vstupu do miestnosti s dvojnásobnými rozstupmi (30 cm). kresba: Ing. Soňa Gašparová