Back to the article Montáž podlahového vykurovania 1 / 12

6. DILATÁCIA Dilatačné škáry majú mať hrúbku 8 až 10 mm. Vyplníme ich trvalo plastickým materiálom. Delia miestnosť na časti s plochou 25 m2. kresba: Ing. Soňa Gašparová